Patronat Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 


Klinika Ginekologii Onkologicznej
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 
Lek. med. Bogusław Gawlik
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy