CERTYFIKATY


Szanowni Państwo,

pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować za udział w XXIV Konferencji Naukowej
Postępy w Ginekologii Onkologicznej

CERTYFIKATY ZOSTAŁY ROZESŁANE NA ADRESY MAILOWE UCZESTNIKÓW
LUB OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH UCZESTNIKÓW


Zaświadczenia dla studentów prezentujących plakaty zostaną rozesłane zgodnie z ustaleniami w późniejszym terminie.


z pozdrowieniami
Organizatorzy
kknap@grupabachleda.pl